Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen

Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen. Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is niet anders. Hoe graag we ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.

Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen

Aanpak eerste fase coronavaccinatie

Er is een eerste indeling gemaakt van wie bij de start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en op welke locaties deze vaccins worden toegediend. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep. Deze groep wordt gevaccineerd op circa 30 priklocaties, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten.

Aanpak eerste fase coronavaccinatie

Gezinnen sneller in aanmerking voor sociale huurwoning

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om meerpersoonshuishoudens sneller in aanmerking te laten komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Ook het wetsvoorstel om huurders een tijdelijke huurkorting te geven is door de Tweede Kamer aangenomen.

Gezinnen sneller in aanmerking voor sociale huurwoning

Plancapaciteit bouw woningen flink omhoog

Minister Ollongren heeft met de provincies bestuurlijke afspraken gemaakt over het vergroten van de plancapaciteit. Er is een groot woningtekort en er moet stevig doorgebouwd worden. Het afgelopen half jaar zijn er al extra plannen gemaakt voor 55.000 woningen, de teller staat hiermee op 892.000 woningen tot 2030. 

Plancapaciteit bouw woningen flink omhoog

Eerste Kamer stemt in met minder reclame op publieke omroep

Kinderen die op de publieke omroep kinderprogramma’s kijken, krijgen vanaf 1 januari 2021 geen reclame meer te zien. Daarnaast kan iedereen ook online reclamevrij uitzendingen kijken en krijgen aspirant-omroepen meer kans op een plek in het publieke bestel. De Eerste Kamer ging dinsdag unaniem akkoord met de aanpassing van de Mediawet die dit regelt.

Eerste Kamer stemt in met minder reclame op publieke omroep

Rekenprestaties zitten in de lift

Leerlingen in groep 6 van de basisschool zijn de afgelopen jaren beter gaan rekenen. Op rekenen presteren ze beter dan hun leeftijdgenoten in veel andere landen.

Rekenprestaties zitten in de lift

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 2021 in werking

Op 1 januari 2021 treedt de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag overhouden om van te leven. 

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 2021 in werking

Grondwetswijzingen aangenomen in Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de eerste lezing van 2 grondwetswijzigingen om het parlementair stelsel te hervormen. Het gaat om de grondwetswijzing voor een andere verkiezingswijze van de Eerste Kamer en om de wijziging in de procedure om de Grondwet te veranderen.

Grondwetswijzingen aangenomen in Tweede Kamer

24 miljoen euro voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

Provincies gaan met bijna 24 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed helpen verduurzamen. Hiermee kunnen ruim 2.000 buurthuizen, sportaccommodaties, zorginstellingen en ander maatschappelijk vastgoed geholpen worden met advies en begeleiding.

24 miljoen euro voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl