Nieuwsbrief regeringsnieuws - 44 nieuwe patiënten, in totaal 82 positieve testen

44 nieuwe patiënten, in totaal 82 positieve testen

Sinds de laatste update zijn 44 nieuwe patiënten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve geteste patiënten op 82. Hiervan zijn 69 patiënten in het buitenland besmet geraakt of zijn contacten van bevestigde patiënten. Van de nieuwe patiënten zijn 2 personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie.

44 nieuwe patiënten, in totaal 82 positieve testen

Subsidieregeling voor technologische innovatie duurzame dierlijke producten

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt € 1,35 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling technologische innovatie duurzame dierlijke producten. Doel van de regeling is om het marktaandeel duurzame dierlijke producten ten opzichte van meer gangbaar geproduceerde dierlijke producten te vergroten. Ondernemers kunnen kennis opdoen van nieuwe producten, productieprocessen en diensten. 

Subsidieregeling voor technologische innovatie duurzame dierlijke producten

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl