Nieuwsbrief regeringsnieuws - Geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke huurcontracten

Geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke huurcontracten

Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden. Daarom hebben minister van Veldhoven en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen. Daarnaast komt de minister met een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te verlengen. 

Geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke huurcontracten

Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden

Door de corona-crisis wordt ook de internationale handel flink geraakt. Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden verruimt de overheid de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen.

Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden

Ministerraad in de Rolzaal in plaats van de Trêveszaal

De wekelijkse ministerraad vergadert vrijdag 27 maart in de Rolzaal in plaats van in de Trêveszaal. De Rolzaal is groter dan de Trêveszaal en biedt meer mogelijkheid tot het houden van onderlinge afstand tussen de bewindspersonen. De ministerraad blijft in de Rolzaal bijeenkomen zolang dat nodig is in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

Ministerraad in de Rolzaal in plaats van de Trêveszaal

Speciaal gezant voor de coronacrisis

Feike Sijbesma, voormalig CEO van biochemie-concern DSM, is gevraagd om tijdelijk als speciaal gezant op te treden voor diverse aspecten rondom de coronacrisis. Hij zal zich in eerste instantie richten op de opties die Nederland heeft voor coronatests en de beschikbaarheid ervan.

Speciaal gezant voor de coronacrisis

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl