Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Extra geld voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Extra geld voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en tegengaan tekorten medicijnvoorraden

Het kabinet stelt volgend jaar 59,1 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is in 2020 33 miljoen gereserveerd voor gesloten jeugdzorg. Om de tekorten in medicijnvoorraden op te vangen investeert het kabinet de komende jaren 115 miljoen euro.

Extra geld voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en tegengaan tekorten medicijnvoorraden

Interdepartementaal Beleidsonderzoek Toeslagen aangeboden aan Tweede Kamer

De systematiek van toeslagen werkt niet goed voor een grote groep burgers. Dat is de conclusie die het kabinet trekt uit het IBO-Toeslagenrapport. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft het interdepartementale beleidsonderzoeksrapport vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Interdepartementaal Beleidsonderzoek Toeslagen aangeboden aan Tweede Kamer

Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering verlengd

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De regie op de uitvoering van de wet komt bij de gemeenten te liggen. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet door het organiseren van een pilotprogramma. 

Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering verlengd

Advies: verwijder aanvullende informatie-app NL-Alert wegens data-lek

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft vandaag melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een data-lek in de aanvullende informatie-app van NL-Alert. Deze app is vrij nieuw en is aanvullend op het algemene NL-Alert alarmmiddel. Gebruikers krijgen het advies om de aanvullende app te verwijderen.

Advies: verwijder aanvullende informatie-app NL-Alert wegens data-lek

Grapperhaus spreekt ICT-bedrijven aan op kinderporno op hun servers

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat gericht ICT-bedrijven aanschrijven waar kinderpornografisch materiaal op de servers is aangetroffen. Deze bedrijven zijn naar voren gekomen in een eerste monitoring die door de TU Delft is ontwikkeld om de publiek-private aanpak van online kinderporno te verbeteren.

Grapperhaus spreekt ICT-bedrijven aan op kinderporno op hun servers

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl