Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Geen btw op mondkapjes vanaf eind mei

Geen btw op mondkapjes vanaf eind mei

Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september hoeft er geen btw op mondkapjes meer te worden betaald. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch) en voor alle verkopen.

Geen btw op mondkapjes vanaf eind mei

Vorig jaar meer diefstal en overtreding huisregels door asielzoekers

In 2019 was sprake van een toename van het aantal door COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) gemelde incidenten op asielzoekerscentra (30 procent) en van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven onder asielzoekers (27 procent). 

Vorig jaar meer diefstal en overtreding huisregels door asielzoekers

Flexibilisering van het ploeg- en omzetverbod in Natura2000 gebieden

De Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt gewijzigd (gepubliceerd in de Staatscourant van 13 mei 2020). In verband met verwachte liquiditeitsproblemen bij boeren door de coronacrisis, is ingezet op een voorschot op de directe inkomenssteun van het GLB, uit te betalen vanaf 1 juli.

Flexibilisering van het ploeg- en omzetverbod in Natura 2000 gebieden

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl