Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Commissie Heerts: ‘Stof tot nadenken’

Commissie Heerts: ‘Stof tot nadenken’

Werknemers die ziek worden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen hebben belang bij een snelle tegemoetkoming, zonder ingewikkelde rechterlijke procedures. Dat concludeert de onderzoekscommissie onder leiding van Ton Heerts, die in opdracht van het kabinet onderzocht hoe de afhandeling beroepsziekteclaims kan worden vereenvoudigd.

Commissie Heerts: ‘Stof tot nadenken’

Subsidieregeling om elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen

Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Dat is wat het ministerie van VWS met de subsidieregeling InZicht wil bereiken. In 2019 ging deze regeling van start en dienden organisaties al aanvragen in. Sinds deze week kunnen organisaties nieuwe aanvragen indienen. De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd tot eind 2022.

Subsidieregeling om elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen

71 gemeenten dienen aanvraag in voor proeftuin aardgasvrije wijk

Het ministerie van BZK heeft van 71 gemeenten een plan ontvangen voor deelname aan het Programma Aardgasvrije Wijken. Met het programma wil het ministerie met zogeheten proeftuinen de kennis over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken stimuleren. 

71 gemeenten dienen aanvraag in voor proeftuin aardgasvrije wijk

Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar voor werkgevers

Vanaf 1 juli kunnen werkgevers met de Barometer Culturele Diversiteit inzicht krijgen in de culturele diversiteit van hun organisatie. Organisaties met meer dan 250 medewerkers kunnen straks het CBS vragen om een geanonimiseerde versie van hun personeelsbestand te bekijken. Zij krijgen vervolgens statistieken over de culturele diversiteit binnen hun organisatie terug. 

Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar voor werkgevers

Minister Ollongren weer viceminister-president

Koning Willem-Alexander heeft, op voordracht van de minister-president, besloten drs. K.H. Ollongren met ingang van 14 mei 2020 weer te belasten met de hoedanigheid van viceminister-president.

Minister Ollongren weer viceminister-president

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl