Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Wereldleiders beloven snellere aanpassing aan klimaatverandering op Nederlandse top

Wereldleiders beloven snellere aanpassing aan klimaatverandering op Nederlandse top

Meer dan dertig wereldleiders hebben vandaag hun steun uitgesproken om de komende tien jaar serieus werk te maken van klimaatadaptatie. Daarmee moet onze leefwereld beter bestand worden tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, hevige regenval, toenemende droogte en hitte.

Wereldleiders beloven snellere aanpassing aan klimaatverandering op Nederlandse top

Nederland sluit belastingverdrag met Chili

Nederland heeft met Chili een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken.

Nederland sluit belastingverdrag met Chili

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl