Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet vraagt adviescommissie participatie in het klimaatbeleid te onderzoeken

Kabinet: Herstel onrecht door teruggave van cultuurgoederen aan landen van herkomst

De oorspronkelijke bevolking van de koloniale gebieden is onrecht aangedaan door het tegen hun wil in bezit nemen van cultuurgoederen, aldus het kabinet in reactie op het advies Koloniale collecties en erkenning van onrecht van de Raad voor Cultuur en de Commissie Nationaal Kader Koloniale Collecties onder voorzitterschap van Lilian Gonçalves – Ho Kang You.

Kabinet: Herstel onrecht door teruggave van cultuurgoederen aan landen van herkomst

Frankrijk en Nederland leggen stevige basis voor langjarige AI-samenwerking

Frankrijk en Nederland gaan intensief samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De nationale AI-coalities van beide landen gaan onder meer samen onderzoeken hoe het mkb optimaal gebruik kan maken van AI. 

Frankrijk en Nederland leggen stevige basis voor langjarige AI-samenwerking

Ontwikkelagenda toont noodzakelijke investeringen in Openbaar Vervoer

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vandaag de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 gepresenteerd. De groei van de bevolking, de enorme woningbouwopgave en een duurzame leefomgeving vragen de komende jaren om concrete besluiten op het gebied van mobiliteit.

Ontwikkelagenda toont noodzakelijke investeringen in Openbaar Vervoer

Van Nieuwenhuizen: Miljoenenimpuls duurzame binnenvaart

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 11,7 miljoen euro uit om binnenvaartschippers en -reders te ondersteunen bij de verduurzaming van hun vloot. Het geld is bestemd voor de aanschaf en installatie van nieuwere en schonere scheepsmotoren. Daar bovenop stelt het kabinet de komende vijf jaar 65 miljoen euro beschikbaar om binnenvaartschepen uit te rusten met SCR-katalysatoren. 

Van Nieuwenhuizen: Miljoenenimpuls duurzame binnenvaart

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl