Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nieuwe overeenkomst tussen Nederlandse innovatieve luchtvaartindustrie en Airbus

Nieuwe overeenkomst tussen Nederlandse innovatieve luchtvaartindustrie en Airbus

Nederlandse ondernemingen van mkb tot grootbedrijf hebben mondiaal een sterke positie als innovatieve producent of toeleverancier voor de luchtvaart- en defensie-industrie. Vandaag is deze internationale samenwerking verstevigd met een nieuwe overeenkomst tussen het bedrijfsleven vertegenwoordigd door de Netherlands Aerospace Group (NAG) en de Europese vliegtuigontwikkelaar Airbus.

Nieuwe overeenkomst tussen Nederlandse innovatieve luchtvaartindustrie en Airbus

Jos Brinkprijs 2021

Op 30 mei 2021 zal minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) de Jos Brink Oeuvreprijs en de Jos Brink Innovatie prijs uitreiken. De minister doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor beide prijzen.

Jos Brinkprijs 2021

Watisjouwidee.nl: help Nederland beter uit de crisis komen

Van februari tot en met mei dit jaar organiseert de Rijksoverheid 80 dialoogtafels. Aan deze tafels gaan mensen met elkaar delen wat door de coronacrisis in de knel is gekomen, welke kansen zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te herstellen.

Watisjouwidee.nl: help Nederland beter uit de crisis komen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl