Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Antigeensneltesten binnenkort in te zetten als zelftesten

Kabinet schetst aanpak verbeteren publieke dienstverlening

Meer maatwerk, uitvoerbare wet- en regelgeving en betere samenwerking tussen (Rijks)overheid, uitvoeringsinstanties en de politiek. De overheid gaat de komende jaren werk maken van betere dienstverlening aan burgers en ondernemers. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op de rapporten ‘Werk aan Uitvoering’. 

Kabinet schetst aanpak verbeteren publieke dienstverlening

Wijzigingen Bouwregelgeving

Met ingang van 1 juli 2021, 1 januari 2022 en 1 juli 2022 treedt een aantal wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 in werking. Het gaat om toegankelijkheidseisen voor publiek toegankelijke gebouweneisen voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen en een eis voor de hoogte van leuningen op fietsbruggen.

Wijzigingen Bouwregelgeving

Wetsvoorstel Met één stem meer keus voor advies naar Raad van State

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Met één stem meer keus. De kiezer krijgt met deze wet de mogelijkheid om een stem uit te brengen op de gehele lijst van de partij, of op één enkele kandidaat van die partij. Kandidaten die zo voorkeurstemmen verwerven worden sneller gekozen dan dat nu het geval zou zijn.

Wetsvoorstel Met één stem meer keus voor advies naar Raad van State

Wetsvoorstel verbetert beschikbaarheid specialistische zorg voor jeugdigen

Op dit moment staat de beschikbaarheid van bepaalde vormen van specialistische zorg voor kinderen en jongeren onder druk. Door in de Jeugdwet samenwerking tussen gemeenten op regionaal niveau te verplichten kan die beschikbaarheid worden verbeterd. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’, dat deze samenwerking regelt.

Wetsvoorstel verbetert beschikbaarheid specialistische zorg voor jeugdigen

Eddo Verdoner wordt Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding

Eddo Verdoner wordt per 1 april 2021 de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Op verzoek van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zal de heer Verdoner komend jaar gevraagd en ongevraagd adviseren over de aanpak van discriminatie, bedreiging en intimidatie van de Joodse gemeenschap. 

Eddo Verdoner wordt Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl