Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet breidt coronasteun ondernemers verder uit

Kabinet breidt coronasteun ondernemers verder uit

Ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten het subsidiepercentage voor de TVL te verhogen naar 100%. Ook breidt het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit met nog eens 130 miljoen euro. 

Kabinet breidt coronasteun ondernemers verder uit

Sluitingsbevoegdheid voor burgemeesters bij corona-uitbraak

Bij een corona-uitbraak in bijvoorbeeld een kantoorpand, kan de GGD adviseren dat deze locatie tijdelijk gesloten wordt zodat de infectiehaard op die plaats uitdooft. Als een beheerder van die locatie dit advies niet opvolgt, kan de burgemeester straks de tijdelijke sluiting bevelen. 

Sluitingsbevoegdheid voor burgemeesters bij corona-uitbraak

Loten voor studie zorgt voor kansengelijkheid

Hogescholen en universiteiten kunnen weer gebruik gaan maken van loting bij de selectie van studenten voor een opleiding met een numerus fixus. Loten wordt daarmee één van de instrumenten die de onderwijsinstellingen kunnen gebruiken. 

Loten voor studie zorgt voor kansengelijkheid

Nieuw beoordelingskader voor restitutieverzoeken roofkunst uit Tweede Wereldoorlog

In het advies van de commissie-Kohnstamm en de Raad voor Cultuur over de evaluatie van het restitutiebeleid van nazi-roofkunst, pleit de commissie-Kohnstamm onder meer voor een aangepast beoordelingskader voor teruggave. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt deze aanbevelingen over. 

Wetsvoorstel ‘Verbod zwijgcontracten in de zorg’ naar Tweede Kamer

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat regelt dat zwijgcontracten over incidenten in de jeugdzorg, zorg en ondersteuning nietig zijn. Het kabinet wil dat zwijgcontracten in de zorg verboden worden. Dit zijn overeenkomsten waarin afspraken tussen een cliënt en een zorgaanbieder staan, die een cliënt verbieden om over een incident met anderen te spreken.

Wetsvoorstel ‘Verbod zwijgcontracten in de zorg’ naar Tweede Kamer

Sector en overheden sluiten Green Deal H2-Wijken

Overheden en partijen uit de sector hebben vandaag de Green Deal 'H2-Wijken: Naar praktische toepassing van waterstof als warmtevoorziening in woonwijken' gesloten. In de Green Deal spreken partijen af om samen de ontwikkeling van waterstofwijken in de praktijk te verkennen. 

Sector en overheden sluiten Green Deal H2-Wijken

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl