Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Toeslagen neemt private schulden gedupeerde ouders over

Toeslagen neemt private schulden gedupeerde ouders over

Het kabinet is van plan om alle private schulden van ouders die gedupeerd zijn door de problemen met toeslagen over te nemen. Zo kunnen de ouders schuldenvrij een nieuwe start maken.

Toeslagen neemt private schulden gedupeerde ouders over

Tijdelijke vervanging minister van EZK en benoeming staatssecretaris van EZK

Koning Willem-Alexander benoemt 25 mei 2021, op voordracht van de minister-president, drs. S.A. Blok tot minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij vervangt de heer B. van ’t Wout, die vanwege een burn-out zijn functie voor een periode van ten minste 3 maanden niet kan vervullen.

Tijdelijke vervanging minister van EZK en benoeming staatssecretaris van EZK

Landen slaan handen ineen voor beter toezicht op inzet van biobrandstof

Vijf Europese lidstaten gaan samen aan de slag voor beter toezicht op de inzet van biobrandstof. Nu de sector groeit is dat noodzakelijk om de duurzaamheid van biobrandstof te borgen. Een coalitie van België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland constateert dat Europese samenwerking daarvoor nodig is.

Landen slaan handen ineen voor beter toezicht op inzet van biobrandstof

Onderzoek discriminatie personeelsbeleid overheid tussen 1945 en 1971

In de decennia na de oorlog kon het voor de carrière van een sollicitant of ambtenaar bij Rijk en gemeenten grote gevolgen hebben als er sprake was van een homoseksuele geaardheid. Dat staat in een rapport van het Verwey-Jonker Instituut (VWJ). 

Onderzoek discriminatie personeelsbeleid overheid tussen 1945 en 1971

Derde ronde Woningbouwimpuls opent in september 2021

Na twee succesvolle tranches kunnen gemeenten in september voor de derde keer projecten indienen voor de Woningbouwimpuls. Voor de laatste tranche van deze kabinetsperiode is in totaal circa 250 miljoen euro beschikbaar. 

Derde ronde Woningbouwimpuls opent in september 2021

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl