Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Janssen voor specifieke groepen mensen ingezet

Janssen voor specifieke groepen mensen ingezet

Volgens de Gezondheidsraad blijkt ook uit de meest recente cijfers dat Janssen een voldoende veilig en effectief vaccin is. Voor de landelijke vaccinatiestrategie adviseert de Gezondheidsraad echter om de leeftijdsgroepen die nog aan de beurt komen vanaf nu Pfizer of Moderna-vaccins aan te bieden. Dit advies neemt minister De Jonge van VWS over. 

Janssen voor specifieke groepen mensen ingezet

Bouwen woningen voor ouderen krijgt hoge prioriteit

ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS slaan de handen ineen om komende jaren meer dan honderdduizend extra woningen te realiseren voor ouderen. In de bestuurlijke afspraken hebben de partijen de doelstelling opgenomen om in de komende vijf jaar 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegzorgplekken te creëren. 

Bouwen woningen voor ouderen krijgt hoge prioriteit

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl