Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Meer roofkunst terug naar rechthebbenden

Meer roofkunst terug naar rechthebbenden

De inzet van het kabinet is om zoveel mogelijk roofkunst aan de rechtmatige eigenaren terug te geven. Daartoe is eerder de manier van beoordelen van restitutieverzoeken aangepast. De ministerraad heeft ingestemd met het zetten van een aantal extra stappen om het restitutiebeleid voor de komende jaren effectiever en toegankelijker te maken.

Meer roofkunst terug naar rechthebbenden

Openbaar vervoer krijgt ook in 2022 coronavergoeding

Het openbaar vervoer kan ook in 2022 op een financiële vergoeding van de Rijksoverheid rekenen. Dat heeft het kabinet besloten. De coronaregeling zoals die vorig jaar en dit jaar geldt, wordt in ieder geval doorgetrokken tot september 2022. 

Openbaar vervoer krijgt ook in 2022 coronavergoeding

Inzicht in virusvarianten toegevoegd aan coronadashboard

Vanaf vandaag zijn cijfers over de verschillende belangrijkste varianten van het coronavirus toegevoegd aan het coronadashboard. De cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

Inzicht in virusvarianten toegevoegd aan dashboard

Kabinet presenteert aanpak om publieke dienstverlening te verbeteren

Het kabinet wil werk maken van betere publieke dienstverlening. Het kabinet wil onder meer wetgeving begrijpelijker maken voor burgers en bedrijven en de hulp van de overheid aan mensen met complexe problematiek verbeteren. Ook komt er onderzoek naar bestaande wetgeving die mogelijk hard uitpakt voor mensen. 

Kabinet presenteert aanpak om publieke dienstverlening te verbeteren

Woning dicht na beschieting of geweld

Bij ernstig geweld als gevolg van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit moeten burgemeesters de bevoegdheid hebben om een woning te sluiten als de openbare orde rond het pand is of dreigt te worden verstoord. Daarom heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel dat deze sluitingsbevoegdheid in de Gemeentewet regelt.

Woning dicht na beschieting of geweld

Verplichte risicoanalyse integriteit bij benoeming nieuwe wethouders

De ministerraad heeft ingestemd met een nota van wijziging op het wetsvoorstel ‘bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’ voor een risicoanalyse integriteit voorafgaand aan de benoeming van wethouders. 

Verplichte risicoanalyse integriteit bij benoeming nieuwe wethouders

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl