Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Persoonsgebonden budget ook inzetbaar voor zorg in instelling

Persoonsgebonden budget ook inzetbaar voor zorg in instelling

De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van het Besluit langdurige zorg (Blz) waardoor inwoners met een pgb in kleinschalige wooninitiatieven hun pgb behouden als het wooninitiatief zorg gaat leveren via een zorgkantoor.

Overstap naar zorg in natura voor pgb-wooninitiatieven vergemakkelijkt

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl