Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslagjaar 2021

Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslagjaar 2021

Ouders kunnen in 2021 kinderopvangtoeslag krijgen voor alle opvanguren die zij hebben doorbetaald. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt in 2021 daardoor niet af van het aantal gewerkte uren. Hiermee wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt in de problemen komen.

Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslagjaar 2021

Stevig maatregelenpakket nodig voor verbetering waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren, is een stevig maatregelenpakket voorgesteld voor de landbouw voor de periode 2022 – 2025. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer.

Stevig maatregelenpakket nodig voor verbetering waterkwaliteit

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl