Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Miljoenennota 2022: Veerkracht en verder bouwen

Miljoenennota 2022: Veerkracht en verder bouwen

Met een verwachte economische groei van 3,5 procent in 2022 herstelt de Nederlandse economie zich opvallend snel van de coronacrisis. Het aantal mensen met werk is hoog, het aantal faillissementen historisch laag en de staatsschuld blijft binnen de perken. Vanwege de demissionaire status doet het kabinet alleen gerichte investeringen op terreinen waar dat niet kan wachten. Zo geven we geld uit om de klimaatverandering verder tegen te gaan. We investeren in de aanpak van criminaliteit, veiligheid en bescherming van bedreigde personen. En vanwege de krapte op de woningmarkt investeren we om voor de komende jaren een hogere bouwproductie mogelijk te maken.

Miljoenennota 2022: Veerkracht en verder bouwen

Belastingplan 2022: beter belastingstelsel

In het pakket Belastingplan 2022 staan dit jaar voornamelijk kleine(re) wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt verbeterd. Er worden met name verbeteringen aangebracht in de bestaande belastingen op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende bedrijfsleven. Het pakket Belastingplan is daarmee beleidsmatig een stuk kleiner dan vorige jaren, passend bij de demissionaire status van dit kabinet.

Belastingplan 2022: beter belastingstelsel

Prinsjesdag 2021: Extra miljardenimpuls voor klimaat en economie

De Nederlandse economie herstelt zich snel en de vooruitzichten zijn positief. Na het opheffen van de meeste coronamaatregelen, stopt daarom per 1 oktober grotendeels de generieke steun aan bedrijven die onze economie overeind heeft gehouden. Tegelijkertijd kijkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar de lange termijn. Duurzame economische groei moet de welvaart en de banen en inkomsten van toekomstige generaties veiligstellen. Met een investering van € 6,8 miljard realiseren we extra CO2-reductie om de klimaatdoelen in het vizier te houden. Ook investeert het kabinet € 300 miljoen extra in innovatieve technologie en strategische autonomie van onze ondernemers.

Prinsjesdag 2021: Extra miljardenimpuls voor klimaat en economie

Ruim 2,3 miljard euro voor meer betaalbare nieuwbouw en energiezuinige woningen

Het kabinet maakt de komende jaren ruim € 2,3 miljard vrij om de woningbouw en de verduurzaming van gebouwen verder te versnellen. Ook gaat er extra geld naar gemeenten en provincies om bijvoorbeeld publieke voorzieningen in stand te houden. 

Ruim 2,3 miljard euro voor meer betaalbare nieuwbouw en energiezuinige woningen

Het kabinet investeert in coronabestrijding, pandemische paraatheid en jeugdzorg

Het kabinet blijft zich maximaal inzetten om de coronacrisis te bestrijden en investeert ook komend jaar in het vaccinatieprogramma, de monitoring van de verspreiding van het virus via de testcapaciteit en het versterken van de GGD’en. Ook werkt het kabinet aan het verbeteren van de pandemische paraatheid: er wordt een plan gemaakt om voldoende voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. Om zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, werken we aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Voor tekorten in de jeugdzorg wordt extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten. In totaal wordt er € 100 miljard besteed aan de zorg in 2022.

Het kabinet investeert in coronabestrijding, pandemische paraatheid en jeugdzorg

Investeren in stabiliteit van de rechtsstaat

Het steeds meedogenlozere geweld door de georganiseerde misdaad zet de stabiliteit van de rechtsstaat steeds meer onder druk. Daarom investeert het kabinet structureel flink extra in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. De rechtsstaat betekent ook dat wie rechtshulp nodig heeft, deze moet kunnen krijgen. Om die reden stelt het kabinet de komende jaren extra geld beschikbaar voor de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Prinsjesdag 2021: investeren in stabiliteit van de rechtsstaat

Troonrede 2021

Lees de tekst van de Troonrede die Koning Willem-Alexander heeft uitgesproken bij het nieuwe werkjaar van het parlement in de Grote Kerk in Den Haag.

Troonrede 2021

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl