Nieuwsbrief regeringsnieuws - Meer aandacht voor goed ventileren

Meer aandacht voor goed ventileren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren.  

Meer aandacht voor goed ventileren

Gezamenlijke verklaring van de advocaten Knoops, namens hun cliënt de heer Poch, en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid

Minister F.B.J. (Ferd) Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, namens de Staat der Nederlanden, en  de heer J.A. (Julio) Poch hebben een overeenkomst gesloten over een tegemoetkoming van de door de heer Poch geleden en nog te lijden schade op humanitaire gronden.

Gezamenlijke verklaring van de advocaten Knoops, namens hun cliënt de heer Poch, en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid

De asielinstroom van week 40 bedroeg ongeveer 1.100

De asielinstroom van week 40, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 1.100.

De asielinstroom van week 40 bedroeg ongeveer 1.100

Actieplan Toegankelijk Stemmen: voor meer toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen in 2022

Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf. Dat komt bijvoorbeeld door een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking. Maar er zijn ook mensen die moeite hebben met lezen. Om te zorgen dat verschillende groepen kiezers ook bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 makkelijker kunnen stemmen is een vernieuwd actieplan opgesteld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Kiesraad. BZK, VWS, VNG, NVVB en de Kiesraad.

Actieplan Toegankelijk Stemmen: voor meer toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen in 2022

Vervroegd stemmen in ruil voor minder volmachten

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil dat kiezers in Nederland de mogelijkheid krijgen om vervroegd te stemmen in het stemlokaal. Dit vergroot de toegankelijkheid van het verkiezingsproces. Het aantal volmachten dat een kiezer kan uitbrengen op dat moment kan dan worden teruggebracht naar maximaal 1 per persoon. Dit schrijft de minister in reactie op het rapport van de waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing.

Vervroegd stemmen in ruil voor minder volmachten

Agro-Nutri Monitor 2021: stimuleren consumentenvraag cruciaal voor omschakeling naar duurzaam boeren

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de tweede Agro-Nutri Monitor uitgebracht. De monitor laat zien dat de meeste biologische producenten hun hogere productiekosten vergoed krijgen door hogere prijzen. De ACM constateert in de monitor dat de grootste belemmering voor de transitie naar meer duurzame landbouw de nog geringe consumentenvraag naar duurzaam eten en drinken is. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft haar appreciatie van de monitor vandaag met de Tweede Kamer gedeeld.

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl