Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Dreigingsbeeld NCTV: Geen concrete aanwijzing voor aanslag, wel voorstelbaar

Dreigingsbeeld NCTV: Geen concrete aanwijzing voor aanslag, wel voorstelbaar

Er zijn op dit moment in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging (kunnen) vormen voor de nationale veiligheid. Momenteel zijn er geen concrete aanwijzingen dat personen in Nederland een aanslag voorbereiden, maar dit is wel voorstelbaar. De huidige dreiging vanuit jihadistische en rechts-extremistische hoek leidt niet tot een hoger dreigingsniveau.

Dreigingsbeeld NCTV: Geen concrete aanwijzing voor aanslag, wel voorstelbaar

Besmetting vogelgriep bij leghennen op pluimveebedrijf Zeewolde: landelijke ophokplicht van kracht

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 26 oktober 2021 om 12:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een vondst van hoogpathogene vogelgriep (H5) bij leghennen op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde (Flevoland).

Besmetting vogelgriep bij leghennen op pluimveebedrijf Zeewolde: landelijke ophokplicht van kracht

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl