Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Komende week miljoenen zelftesten naar basisscholen

Komende week miljoenen zelftesten naar basisscholen

Vanaf maandag 6 december ontvangen alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs een eerste voorraad zelftesten voor hun leerlingen in groep 6, 7 en 8. Voor de kerstvakantie is er een tweede automatische levering.

Komende week miljoenen zelftesten naar basisscholen

Naar schonere lucht voor omwonenden Tata Steel

De gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Tata Steel moeten omlaag. Daarom komt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met provincie Noord-Holland met een plan van aanpak. 

Naar schonere lucht voor omwonenden Tata Steel

Verplichting certificatie installateurs en accreditatie certificerende instellingen verschoven naar 1 januari 2023

Op 1 oktober 2020 is het wettelijk stelsel in werking getreden om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties te verbeteren. Dit stelsel is na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgesteld en is bedoeld om het aantal incidenten met koolmonoxide terug te brengen.

Verplichting certificatie installateurs en accreditatie certificerende instellingen verschoven naar 1 januari 2023

Wetsvoorstel in consultatie: Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners en journalisten in terroristisch gebied

De Nederlandse en Europese samenleving moet beschermd worden tegen het gevaar van terugkeerders uit door terroristische organisaties gecontroleerde gebieden. Daarom is op dit moment een wetsvoorstel aanhangig bij de Eerste Kamer (35125) waarin dat verblijf strafbaar wordt gesteld.

Wetsvoorstel in consultatie: Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners en journalisten in terroristisch gebied

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl