Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Opnieuw aangepast eindexamen

Opnieuw aangepast eindexamen

Eindexamenkandidaten krijgen een extra herkansing en de kans om hun examens te spreiden over twee tijdvakken zodat ze meer voorbereidingstijd hebben. Bovendien komen leerlingen die in quarantaine zitten tijdens het eerste tijdvak door de spreiding niet in de problemen. 

Opnieuw aangepast eindexamen

Ruim 100 zorgorganisaties aan de slag met elektronische gegevensuitwisseling

In de afgelopen maanden groeide het aantal zorgorganisaties dat subsidie kreeg voor elektronische gegevensuitwisseling met 107. Met deze toename is het budget voor de unieke, sector-overstijgende regeling van 30 miljoen euro volledig benut. 

Ruim 100 zorgorganisaties aan de slag met elektronische gegevensuitwisseling

Halfjaarlijkse Stand van de uitvoering aangeboden aan de Tweede Kamer

Om hun dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren hebben uitvoeringsorganisaties UWV en SVB meer ruimte nodig voor laagdrempelig persoonlijk contact en het leveren van maatwerk. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma in de nieuwe ‘Stand van de uitvoering sociale zekerheid’.

Halfjaarlijkse Stand van de uitvoering aangeboden aan de Tweede Kamer

Flexibel toezicht kinderopvang per 1 januari 2022 mogelijk

Gemeenten en toezichthouders krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om kinderopvanglocaties flexibel te inspecteren. Daardoor hoeven zij minder verplichte inspectiepunten te doorlopen en is er meer ruimte voor uitgebreider of diepgaander onderzoek. 

Flexibel toezicht kinderopvang per 1 januari 2022 mogelijk

Consument beter beschermd tegen misleiding met prijsverminderingsacties

De prijs van producten wordt door verkopers soms korte tijd verhoogd, om deze daarna te verlagen en dit als een aanzienlijke prijsvermindering te presenteren. Het kabinet komt met regels om hier een einde aan te maken en te voorkomen dat consumenten zo worden misleid. 

Consument beter beschermd tegen misleiding met prijsverminderingsacties

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Den Ham

In Den Ham (gemeente Twenterand, provincie Overijssel) is bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. 

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Den Ham

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl