Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Regeringscommissaris voor aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Kabinet versterkt aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld met regeringscommissaris

Op voordracht van het kabinet wordt Mariëtte Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Verschillende incidenten in de afgelopen jaren leggen een breder vraagstuk bloot waarop actie vereist is. Met de nieuwe regeringscommissaris wil het kabinet meer doen aan bewustwording en een veilige cultuur, want intimidatie en misbruik horen niet thuis in Nederland. Daarbij moet onder andere de cultuur van genderstereotypering en machtsmisbruik die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden doorbroken.

Kabinet versterkt aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld met regeringscommissaris

Eerste Kamer stemt in met vaste aanmeldweek voor de brugklas

Er komt één vaste aanmeldweek voor de middelbare school: vanaf schooljaar 2023-2024 moeten alle groep 8-leerlingen zich aanmelden in de week voor 1 april. Zo hebben alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in groep 8 in een doorstroomtoets, om te benadrukken dat scholen op meerdere momenten kijken hoe leerlingen ervoor staan.

Eerste Kamer stemt in met vaste aanmeldweek voor de brugklas

Kabinet start consultatie om meer inzicht te krijgen in knellende wetten en regels

Vandaag start het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een consultatie over hardvochtige wetten en regels. Deze online consultatie stelt iedereen in staat om wetten en regels door te geven die als onbedoeld gevolg hebben dat mensen buitensporig in de knel komen. 

Kabinet start consultatie om meer inzicht te krijgen in knellende wetten en regels

Overeenstemming over Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO)

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland hebben overeenstemming bereikt over het indienen van het voorstel van Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). De Rijkswet vormt het fundament voor een nieuwe vorm van meerjarige samenwerking tussen de landen in het Koninkrijk. 

Overeenstemming over Rijkswet

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl