Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Rechters ouder dan zeventig jaar blijven inzetbaar als plaatsvervanger

Rechters ouder dan zeventig jaar blijven inzetbaar als plaatsvervanger

Rechters en raadsheren die de wettelijke ontslagleeftijd van 70 jaar bereiken, blijven tot de leeftijd van 73 jaar inzetbaar als rechter-plaatsvervanger of raadsheer-plaatsvervanger. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Rechters ouder dan zeventig jaar blijven inzetbaar als plaatsvervanger

Rijksoverheid start website over kernenergie in Nederland

Vanaf 15 mei is alle informatie van de Rijksoverheid over kernenergie in Nederland te vinden op www.overkernenergie.nl. Het gaat zowel om algemene uitleg over kernenergie als informatie over de huidige stand van zaken bij de voorgenomen bedrijfsduurverlenging van de bestaande kerncentrale en de voorbereidingen voor de komst van 2 nieuwe kerncentrales. 

Rijksoverheid start website over kernenergie in Nederland

Kabinet steunt eilanden met investeringsprogramma economie en energietransitie

Nederland maakt investeringsprogramma’s beschikbaar voor de Landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en voor Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De investeringen moeten ertoe leiden dat het economisch groeipotentieel wordt versterkt, de financieel-economische zelfstandigheid van de zes eilanden toeneemt, de energietransitie versnelt en de levensstandaard en werkgelegenheid verbetert. 

Kabinet steunt eilanden met investeringsprogramma economie en energietransitie

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl