Nieuwsbrief Regeringsnieuws - 2022: Ondanks onvoorziene extra uitgaven, positie overheidsfinanciën verbeterd

2022: Ondanks onvoorziene extra uitgaven, positie overheidsfinanciën verbeterd

In 2022 volgden de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en snel stijgende energieprijzen elkaar in hoog tempo op. Het kabinet beschermde Nederlandse huishoudens met een historisch pakket aan koopkrachtmaatregelen. Ondanks deze maatregelen stonden de overheidsfinanciën er eind 2022 beter voor dan in 2021. Het economische herstel was sterk en de Nederlandse economie groeide met 4,5%, fors hoger dan het Europese gemiddelde van 3,5%.

2022: Ondanks onvoorziene extra uitgaven, positie overheidsfinanciën verbeterd

Hervormingsagenda over verbeteringen jeugdzorg

Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk hebben een principeakkoord bereikt over de inhoud van de Hervormingsagenda Jeugd. De afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg worden met positief advies voorgelegd aan hun achterban. 

Hervormingsagenda over verbeteringen jeugdzorg

Schaderegister Oekraïne formeel opgericht tijdens top Raad van Europa in Reykjavik

De Raad van Europa heeft vandaag formeel het register voor oorlogsschade in Oekraïne opgericht. Het register is een eerste stap op weg naar een compensatiemechanisme voor burgers, bedrijven en overheden die slachtoffer zijn van oorlogsschade als gevolg van de Russische agressie. Het Schaderegister wordt gevestigd in Den Haag.

Schaderegister Oekraïne formeel opgericht tijdens top Raad van Europa in Reykjavik

Meer woningen door beter benutten van bestaande bebouwing

Nu door veranderende economische omstandigheden nieuwbouwprojecten onder druk staan, moeten we alle zeilen bijzetten om de 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 te realiseren. Een van de manieren waarop we dit doen is door creatief om te gaan met de bestaande bebouwing. Daarom komt er onder andere een programmatische aanpak voor optoppen. 

Meer woningen door beter benutten van bestaande bebouwing

VWS blijft financiële huishouding verbeteren

Ondanks de inspanningen die zijn verricht in 2022 meldt VWS opnieuw onrechtmatigheden in zijn jaarverslag. Na controle worden € 1,4 miljard van de verplichtingen en € 0,9 miljard van de uitgaven als fout of onzeker aangemerkt. Deze cijfers tonen progressie ten opzichte van 2021, maar verdere verbetering is nodig. 

VWS blijft financiële huishouding verbeteren

Rijksoverheid ondertekent Verklaring van Amsterdam voor veilige LHBTIQ+ werkomgeving

De Rijksoverheid heeft als eerste landelijke overheidswerkgever ter wereld de Verklaring van Amsterdam ondertekend. De intentieverklaring werd in 2011 opgesteld door de stichting Workplace Pride. Deze stichting zet zich internationaal in voor de emancipatie van de LHBTIQ+ gemeenschap op de werkvloer. 

Rijksoverheid ondertekent Verklaring van Amsterdam voor veilige LHBTIQ+ werkomgeving

Verbod op varend ontgassen uiterlijk 1 juli 2024 van kracht

Een verbod op varend ontgassen zal in Nederland uiterlijk op 1 juli 2024 van kracht worden. Dat heeft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) besloten. Op die dag zal de Inspectie Leefomgeving – en Transport handhaven op het varend ontgassen van de stoffen die in het verbod zijn opgenomen.

Verbod op varend ontgassen uiterlijk 1 juli 2024 van kracht

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl