Adoptievoorzieningen

Adoptievoorzieningen biedt voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie.

Contactgegevens Adoptievoorzieningen

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 233 03 40
E-mailadres
consultatieadoptie@fiom.nl
Internet
Adoptievoorzieningen
Contact met Adoptievoorzieningen
Openingstijden
maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 12.30 uur.

Bezoekadres

  • Adoptievoorzieningen
  • De Bouw 93
  • 3991 SZ Houten

Taakomschrijving Adoptievoorzieningen

Adoptievoorzieningen biedt voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie. Adoptievoorzieningen verzorgt de wettelijk verplichte voorlichtingsbijeenkomsten aan aspirant-adoptieouders die deel uitmaken van de adoptieprocedure. Adoptievoorzieningen doet dit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Algemene informatie over de adoptie en de adoptieprocedure is beschikbaar via de informatielijn en de website.

Daarnaast biedt Adoptievoorzieningen (opvoedings)ondersteuning aan adoptieouders en geadopteerden. Hulpverleners en andere professionals kunnen bij Adoptievoorzieningen terecht voor advies en deskundigheidsbevordering.

Adoptievoorzieningen is onderdeel van Stichting Fiom.

Adoptievoorzieningen