Adoptievoorzieningen

Adoptievoorzieningen, onderdeel van Stichting Fiom, verzorgt de verplichte voorlichting aan aspirant-adoptieouders en biedt nazorg bij adoptie.

Contactgegevens Adoptievoorzieningen

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 233 03 40
E-mailadres
info@aanpakringzuid.nl
Internet

Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur.

Bezoekadres

  • Adoptievoorzieningen
  • De Bouw 93
  • 3991 SZ Houten

Taakomschrijving Adoptievoorzieningen

Adoptievoorzieningen verzorgt de wettelijk verplichte voorlichtingsbijeenkomsten aan aspirant-adoptieouders die deel uitmaken van de adoptieprocedure. Algemene informatie over de adoptie en de adoptieprocedure is beschikbaar via de informatielijn en de website. Daarnaast biedt Adoptievoorzieningen (opvoedings)ondersteuning aan adoptieouders en geadopteerden. Hulpverleners en andere professionals kunnen bij Adoptievoorzieningen terecht voor consultatie en deskundigheidsbevordering.


Adoptievoorzieningen is onderdeel van Stichting Fiom.

Kaart

Adoptievoorzieningen