Thuisfrontafdelingen krijgsmacht

De Thuisfrontafdelingen zijn aanspreekpunten voor familie en vrienden van uitgezonden militairen.

Contactgegevens Thuisfrontafdelingen krijgsmacht

Contactgegevens

Informatie op Teletekst

Op teletekstpagina 765 van NPO 1, 2 en 3 staat actuele informatie over vertrek- en aankomsttijden van uitgezonden militairen. Maar ook belangrijke telefoonnummers en informatie over de activiteiten voor het thuisfront.

Thuisfrontafdelingen Koninklijke Marine

Bureau Operationele Personeelszorg
Voor vragen over activiteiten voor het thuisfront (data en locaties) en familieberichten.
Telefoon: 0800 - 627 46 31 of (0223) 65 76 00

Buiten kantooruren:  (0223) 65 82 20.
E-mail: opz.czsk@mindef.nl

Thuisfrontafdeling Koninklijke Landmacht

Situatiecentrum Koninklijke Landmacht
Voor spoedgevallen, bijvoorbeeld over zorg.
Telefoon: 00800 - 23 26 26 92
Telefoon vanuit het buitenland: +31 30-223 60 00 (niet gratis)

Het Situatiecentrum is 24 uur per dag bereikbaar.

Thuisfrontcomité en thuisfrontactiviteiten
Telefoon: (030) 218 19 24 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)
E-mail: Thuisfrontzaken.dot@mindef.nl

Thuisfrontafdeling Koninklijke Marechaussee

Bij vragen en spoedgevallen over (thuisfront)zorg en inzet gerelateerde zaken voor KMar-geleide missies (zoals RS PIAT, IPO Mali, Niger, Kosovo):
Operationele Personeelszaken KMar Bureau Buitenland Missies. Telefoon: 06-51 09 40 43 (24 uur per dag).

Voor alle spoedgevallen en dringende vragen over uitgezonden militairen.
Telefoon: 00800 - 23 26 26 92 (gratis)
Telefoon vanuit het buitenland: +31 30 223 60 00 (niet gratis).

Voor overige, niet dringende, vragen:
Telefoon: (0577) 45 59 67
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.


Voor thuisfrontactiviteiten en informatie:
Thuisfrontcomité Koninklijke Marechaussee en Politie.

Thuisfrontafdeling Koninklijke Luchtmacht

Voor luchtmachtgeleide missies (zoals ATF AAR OIR, ATFME Jordanië en FSE Mirage):
Operatiecentrum CLSK: spoedgevallen, bijvoorbeeld over zorg en relatie en overige inzetgerelateerde vragen.
Telefoon: (076) 544 77 77

Voor overige missies:
Situatiecentrum CLAS:  spoedgevallen, bijvoorbeeld over zorg en relatie en overige inzetgerelateerde vragen.
Telefoon: 00800-23 26 26 92 (gratis) of +31 30 223 60 00 (niet gratis).

Taakomschrijving Thuisfrontafdelingen

De thuisfrontafdelingen geven informatie aan familieleden en vrienden van uitgezonden militairen.