Thuisfrontafdelingen krijgsmacht

De Thuisfrontafdelingen zijn aanspreekpunten voor familie en vrienden van uitgezonden militairen.

Contactgegevens Thuisfrontafdelingen krijgsmacht

Contactgegevens

Informatie op Teletekst

Op teletekstpagina 765 van NPO 1, 2 en 3 staat actuele informatie over vertrek- en aankomsttijden van uitgezonden militairen. Maar ook belangrijke telefoonnummers en informatie over de activiteiten voor het thuisfront.

Thuisfrontafdelingen Koninklijke Marine

Situatiecentrum
Voor alle spoedgevallen en dringende vragen over uitgezonden militairen.
Telefoon: (0223) 65 82 20

Bureau Operationele Personeelszorg
Voor vragen over activiteiten voor het thuisfront (data en locaties) en familieberichten.
Telefoon: 0800 - 627 46 31 of (0223) 65 76 00

Buiten kantooruren is de afdeling bereikbaar via  (0223) 65 82 20.
E-mail: opz.czsk@mindef.nl

Thuisfrontafdeling Koninklijke Landmacht

Situatiecentrum Koninklijke Landmacht
Voor spoedgevallen, bijvoorbeeld over zorg.
Telefoon: 00800 - 23 26 26 92
Telefoon vanuit het buitenland: +31 30-223 60 00

Het Situatiecentrum is 24 uur per dag bereikbaar.

Thuisfrontcomité en thuisfrontactiviteiten
Telefoon: (030) 218 19 24 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)
E-mail: Thuisfrontzaken.dot@mindef.nl

Thuisfrontafdeling Koninklijke Marechaussee

Bij vragen en spoedgevallen over (thuisfront)zorg en inzet gerelateerde zaken voor KMar-geleide missies (zoals RS PIAT, IPO Mali, Niger, Kosovo):
Operationele Personeelszaken KMar Bureau Buitenland Missies. Telefoon: 06-51 09 40 43 (24 uur per dag).

Voor alle spoedgevallen en dringende vragen over uitgezonden militairen.
Telefoon: 00800 - 23 26 26 92 (gratis)
Telefoon: +31 30 223 60 00 (vanuit buitenland).

Voor overige, niet dringende, vragen:
Telefoon: (0577) 45 59 67
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Thuisfrontafdeling Koninklijke Luchtmacht

Voor luchtmachtgeleide missies (zoals ATF AAR OIR, ATFME Jordanië en FSE Mirage):
Operatiecentrum CLSK: spoedgevallen, bijvoorbeeld over zorg en relatie en overige inzetgerelateerde vragen.

Telefoon: (076) 544 77 77
Voor overige missies:
Situatiecentrum CLAS:  spoedgevallen, bijvoorbeeld over zorg en relatie en overige inzetgerelateerde vragen.

Telefoon: 00800-23 26 26 92 (gratis) of +31 30 223 60 00.

Taakomschrijving Thuisfrontafdelingen

De thuiszorgorganisaties geven informatie aan familieleden en vrienden van uitgezonden militairen.