Adviesraad Migratie

De Adviesraad Migratie adviseert regering en parlement over migratiebeleid. De Adviesraad Migratie was voorheen de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Contactgegevens Adviesraad Migratie

Contactgegevens

Telefoonnummer
+31 06 46 84 09 07
E-mailadres
secretariaat.acvz@minjenv.nl
Internet
Adviesraad Migratie (ACVZ) Homepage
Contact met de Adviesraad Migratie

Bezoekadres

  • Koningskade 4 etage 13
  • 2596 AA Den Haag

Taakomschrijving Adviesraad Migratie

De Adviesraad Migratie is een onafhankelijk adviesorgaan dat regering en parlement adviseert over migratie. De advies- en kennisproducten gaan over wetgeving, beleid en strategie.  

De Adviesraad Migratie was voorheen de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Adviesraad Migratie