Agentschap Telecom

Agentschap Telecom is uitvoerder en toezichthouder voor de Telecommunicatiewet.

Contactgegevens Agentschap Telecom

Contactgegevens

Telefoonnummer
(050) 587 74 44
E-mailadres
info@agentschaptelecom.nl
Internet
Agentschap Telecom
Contactformulier Agentschap Telecom

Bezoekadres

  • Emmasingel 1
  • 9726 AH Groningen

Postadres

  • Postbus450
  • 9700 AL Groningen

Klachten en storingen

Bij Agentschap Telecom kunt u storingen van zend- en ontvangstapparatuur melden.

Kantoor Amersfoort

Piet Mondriaanlaan 54
3812 GV Amersfoort
Telefoon: (033) 460 08 00

Taakomschrijving Agentschap Telecom

Het Agentschap Telecom voert het overheidsbeleid uit over draadloze en draadgebonden telecommunicatie. Het agentschap houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. En het verleent vergunningen voor het gebruik van frequenties voor telecommunicatiediensten zoals internet en telefonie.

Daarnaast houdt het toezicht op andere wetten zoals:

  • de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Volgens deze wet moeten bedrijven een graafmelding doen bij het Kadaster als zij kabels of leidingen willen aanleggen;
  • de Metrologiewet (gebruik van en handel in meet- en weeginstrumenten);
  • de Waarborgwet (handel in metalen).

Agentschap Telecom