Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)

Het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) geeft informatie en advies over sociale zekerheid voor mensen die in Duitsland of Nederland gaan wonen, werken, studeren of ondernemen.

Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(024) 343 18 11
E-mailadres
bdz@svb.nl
Internet
Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)

Bezoekadres

  • Takenhofplein 4
  • 6538 SZ Nijmegen

Postadres

  • Postbus 10505
  • 6500 MB Nijmegen

Taakomschrijving BDZ

BDZ geeft voorlichting en advies aan mensen uit Nederland die in Duitsland wonen, werken, studeren of ondernemen. En aan mensen die vanuit Duitsland naar Nederland komen. Het bureau geeft onder meer voorlichting over:

  • Nederlandse en Duitse pensioenen;
  • kinderbijslag;
  • zorgverzekeringen;
  • werkloosheidsuitkeringen;
  • arbeidsongeschiktheiduitkeringen.

BDZ is onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)