Basisregister Onderwijs (BRON)

Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat de gegevens van alle leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs.

Contactgegevens Basisregister Onderwijs (BRON)

Contactgegevens

Internet

Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00

Taakomschrijving BRON

BRON staat voor Basisregister Onderwijs. Om bekostiging te krijgen, moeten scholen leerlinggegevens leveren aan BRON. De  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert BRON.

BRON bevat de gegevens  van alle leerlingen in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs. Leerlingen en studenten kunnen BRON gebruiken als bewijs van inschrijving of diploma bij vervolgopleidingen, beroepenregisters of werkgevers.