Basisregister Onderwijs (BRON)

Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat de gegevens van alle leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs.

Contactgegevens Basisregister Onderwijs (BRON)

Contactgegevens

Internet
Contact met Basisregister Onderwijs (BRON)
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00

Taakomschrijving BRON

BRON staat voor Basisregister Onderwijs. DeĀ  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert BRON.

BRON heeft de gegevensĀ  van alle leerlingen in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs. DUO heeft de wettelijke taak om de gegevens door te leveren aan andere organisaties zoals gemeenten en de Onderwijsinspectie en aan onderwijsinstellingen. Leerlingen en studenten kunnen BRON gebruiken als bewijs van inschrijving of diploma bij vervolgopleidingen, beroepenregisters of werkgevers.