Bureau ICT-toetsing (BIT)

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) toetst onafhankelijk ICT-projecten van de rijksoverheid.

Contactgegevens Bureau ICT-toetsing (BIT)

Contactgegevens

Internet

Contact met BIT

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag

Het BIT toetst onafhankelijk rijksoverheidsprojecten en projecten van een zelfstandig bestuursorganenan (zbo’s) waarbij ICT een belangrijke rol heeft. Het BIT geeft hierover een openbaar advies. Het BIT toetst in opdracht van een minister of staatssecretaris, de Tweede Kamer of uit eigen beweging.

Kaart

Bureau ICT-toetsing (BIT)