Bureau ICT-toetsing (BIT)

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) toetst onafhankelijk ICT-projecten van de rijksoverheid.

Contactgegevens Bureau ICT-toetsing (BIT)

Contactgegevens

Bezoekadres

  • Rijnstraat 50
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Postbus20011
  • 2500 EA Den Haag

Het BIT toetst onafhankelijk rijksoverheidsprojecten en projecten van een zelfstandig bestuursorganenan (zbo’s). Het BIT geeft hierover een openbaar advies. Het BIT toetst in opdracht van een minister of staatssecretaris, de Tweede Kamer of uit eigen beweging. Toezichtsraad BIT houdt toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het BIT.

Het BIT bestaat vanaf juli 2015 voor een periode van 5 jaar.

Kaart

Bureau ICT-toetsing (BIT)