Adviescollege ICT-toetsing

Het Adviescollege ICT-toetsing toetst onafhankelijk ICT-projecten van de rijksoverheid.

Contactgegevens Adviescollege ICT-toetsing

Contactgegevens

Internet

Contact met Adviescollege ICT-toetsing

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag

Het Adviescollege ICT-toetsing toetst onafhankelijk rijksoverheidsprojecten en projecten van een zelfstandig bestuursorganenan (zbo’s) waarbij ICT een belangrijke rol heeft. Het Adviescollege ICT-toetsing geeft hierover een openbaar advies. Het adviescollege toetst in opdracht van een minister of staatssecretaris, de Tweede Kamer of uit eigen beweging.

Kaart

Adviescollege ICT-toetsing