Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI)

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) ondersteunt en adviseert slachtoffers van identiteitsfraude.

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 900 10 00 (lokaal tarief)
Internet
Identiteitsfraude
Contactformulier Rijksoverheid.nl
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Taakomschrijving CMI

Bij het CMI kunt u terecht voor: 

  • melding van identiteitsfraude of van een fout in uw persoonsgegevens;
  • informatie over identiteitsfraude;
  • advies en ondersteuning als u slachtoffer bent van identiteitsfraude.

Het CMI valt onder de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) .  Deze rijksdienst beheert de stelsels van de identiteitsgegevens. De dienst is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).