Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en - fouten (CMI)

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en - fouten (CMI) registreert meldingen van identiteitsfraude en fouten in persoonsgegevens en ondersteunt en adviseert slachtoffers.

Contactgegevens CMI

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 900 10 00 (lokaal tarief)
Internet

Meldingsformulieren CMI
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Taakomschrijving CMI

Het CMI:

  • registreert meldingen van burgers over identiteitsfraude of een fout in hun persoonsgegevens;
  • geeft tips om identiteitsfraude te voorkomen;
  • geeft advies en ondersteuning aan slachtoffers van identiteitsfraude;
  • draagt bij aan de bewustwording van identiteitsfraude door het geven van voorlichting.

Het CMI neemt contact op met de melder. Als het nodig is, schakelt het CMI andere organisaties in, zoals de Belastingdienst, politie of RDW.

Het CMI is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).