Inspectie SZW

De Inspectie SZW houdt toezicht op de uitvoering van de arbeidswetgeving.

Contactgegevens Inspectie SZW

Contactgegevens

Telefoonnummer
0800 - 51 51 (gratis nummer)
Internet

Contact met de Inspectie SZW

Bezoekadres

  • Parnassusplein 5
  • 2511 VX Den Haag

Postadres

  • Postbus 90801
  • 2509 LV Den Haag

Telefoonnummer vanuit het buitenland

 +31 70 333 56 78

Melden van ernstige arbeidsongevallen of fraudemeldingen

De Inspectie SZW neemt meldingen in van ernstige arbeidsongevallen en fraude via het algemene telefoonnummer of via een digitaal meldingsformulier.

Social media

De Inspectie SZW is bereikbaar via Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving Inspectie SZW

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van wetten en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid. Ook werkt de Inspectie als opsporingsorganisatie voor fraude bij het persoonsgebonden budget (pgb) en zorgdeclaraties.