Klachtenlijn geluidsoverlast vliegtuig of helikopter

De Klachtenlijn geluidsoverlast vliegtuig of helikopter is voor klachten over vliegtuiglawaai door militaire vliegtuigen.

Contactgegevens Klachtenlijn geluidsoverlast vliegtuig of helikopter

Contactgegevens

Telefoonnummer
0800 - 022 60 33 (voor alle militaire vliegvelden met uitzondering van Vliegbasis Eindhoven)

Melden klachten geluidsoverlast vliegtuig of helikopter

De Klachtenlijn geluidsoverlast vliegtuig of helikopter neemt klachten in over vliegtuiglawaai door militaire vliegtuigen. Zowel telefonisch als via het klachtenformulier.

Let op: Vliegbasis Eindhoven heeft een eigen klachtenformulier.

Taakomschrijving Klachtenlijn Geluidsoverlast

De Klachtenlijn geluidsoverlast vliegtuig of helikopter neemt klachten in over lawaai door militaire vliegtuigen en helikopters.

Zie ook

Verantwoordelijk