Klachtenlijn geluidsoverlast vliegtuig of helikopter

De Klachtenlijn geluidsoverlast vliegtuig of helikopter is voor klachten over vliegtuiglawaai door militaire vliegtuigen, met uitzondering van Vliegbasis Eindhoven.

Contactgegevens Klachtenlijn geluidsoverlast vliegtuig of helikopter

Contactgegevens

Telefoonnummer
0800 - 022 60 33 (voor alle militaire vliegvelden met uitzondering van Vliegbasis Eindhoven)

Melden klachten geluidsoverlast vliegtuig of helikopter

De Klachtenlijn geluidsoverlast vliegtuig of helikopter neemt klachten in over vliegtuiglawaai door militaire vliegtuigen. Zowel telefonisch als via het klachtenformulier.

Let op: Vliegbasis Eindhoven heeft een eigen klachtenformulier.

Informatie over vliegbewegingen

Als het mogelijk is, laat Defensie vooraf weten welke militaire vliegbewegingen afwijken van de gebruikelijke vluchten. Deze informatie staat op de pagina Vliegbewegingen.

Taakomschrijving Klachtenlijn Geluidsoverlast

De Klachtenlijn geluidsoverlast vliegtuig of helikopter neemt klachten in over lawaai door militaire vliegtuigen en helikopters, met uitzondering van de vliegbasis Eindhoven. Deze vliegbasis heeft een eigen klachtenformulier.