Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt burgers, bedrijven en organisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie. Als u denkt dat er iets mis is met uw gegevens, neemt u altijd eerst contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor die gegevens. Komt u er niet uit? Meld u dan bij het MFO.

Contactgegevens MFO

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 900 10 00 (lokaal tarief)
Internet

Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Taakomschrijving MFO

Het MFO helpt melders van een fout:

  • de weg te vinden naar de organisatie die de fout kan corrigeren
  • wanneer het niet lukt problemen zelf op te lossen omdat dit te ingewikkeld is
  • bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens, bijvoorbeeld als er meerdere organisaties bij zijn betrokken
  • als blijkt dat gegevens toch kloppen, maar voor onbedoelde gevolgen zorgen
  • de gevolgen van het gebruik van foute gegevens te stoppen tot de oplossing is bereikt en
  • bij het herstellen van die gevolgen

Het MFO werkt samen met de melder en met alle betrokken overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO overheidsorganisaties met advies en co├Ârdinerende werkzaamheden.

Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).