Ministerie van Buitenlandse Zaken / Nederland Gastland (NG)

Nederland Gastland geeft verblijfsdocumenten uit voor personen die voor een ambassade, consulaat of internationale organisatie werken.

Contactgegevens ministerie van Buitenlandse Zaken / Nederland Gastland

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 348 49 05
E-mailadres
DPG@minbuza.nl
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Directie Protocol en Gastlandzaken (DPG)
  • Rijnstraat 8
  • 2515XP Den Haag

Postadres

  • Postbus 20061
  • 2500 EB Den Haag

Taakomschrijving Nederland Gastland

De afdeling Nederland Gastland van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) geeft onder andere het geprivilegieerdendocument uit. Het geprivilegieerdendocument is een verblijfsdocument voor personen die voor een ambassade, consulaat of internationale organisatie werken.  Houders van dit document bezitten een diplomatieke status. Dat betekent dat zij bepaalde voorrechten en immuniteiten kunnen krijgen. Ook de familieleden van deze personen kunnen een geprivilegieerdendocument krijgen.

Kaart

Ministerie van Buitenlandse Zaken / Nederland Gastland (NG)