Rechtbanken

De rechtbanken behandelen strafzaken en civielrechtelijke zaken over conflicten tussen personen of tussen een persoon en een organisatie.

Contactgegevens Rechtbanken

Contactgegevens

Internet

Contact met rechtbanken

Taakomschrijving Rechtbanken

Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Nederland heeft 11 rechtbanken. Elke rechtbank behandelt zaken van verschillende rechtsgebieden. Daarbij gaat het om:

  • strafzaken (misdrijven en overtredingen);
  • civiele zaken. In het civiel recht gaat het om conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling of particulieren en organisatie.