Kantonrechters

De kantonrechter behandelt zaken over onder andere huren, schulden en arbeidszaken.

Contactgegevens Kantonrechters

Contactgegevens

Internet

Contact met rechtbanken

Kantonrechter

Elk van de rechtbanken in Nederland heeft een kantonrechter. Als mensen en bedrijven met elkaar in conflict raken, kunnen zij hun geschil voorleggen aan de kantonrechter. 

De kantonrechter behandelt zaken over onder andere:

  • huren;
  • schulden;
  • arbeidszaken (behalve voor ambtenaren);
  • verborgen gebreken bij de koop van een woning;
  • curatele, bewind en mentorschap;
  • het verwerpen of aanvaarden van een erfenis.