Kantonrechters

De kantonrechter behandelt zaken over onder andere huren, schulden en arbeidszaken.

Kantonrechters

Contactgegevens

Elk van de rechtbanken in Nederland heeft een kantonrechter. Op Rechtspraak.nl vindt u een overzicht van alle rechtbanken in Nederland.

Kantonrechter

De kantonrechtspraak is een bijzondere vorm van rechtspraak. De kantonrechter behandelt:

  • civiele zaken tot een bedrag van € 25.000;
  • arbeidszaken;
  • huurzaken;
  • consumentenkoopzaken;
  • consumentenkredietzaken;
  • lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen).