Kantonrechters

De kantonrechter behandelt zaken over onder andere huren, schulden en arbeidszaken.

Contactgegevens Kantonrechters

Contactgegevens

Elk van de rechtbanken in Nederland heeft een kantonrechter. Op Rechtspraak.nl staat een overzicht van alle rechtbanken in Nederland.

Kantonrechter

De kantonrechtspraak is een bijzondere vorm van rechtspraak. De kantonrechter behandelt:

  • civiele zaken tot een bedrag van € 25.000;
  • arbeidszaken;
  • huurzaken;
  • consumentenkoopzaken;
  • consumentenkredietzaken;
  • lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen).