Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB)

Het Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB) beheert het algemeen, persoonlijk en medisch archief van Defensie.

Contactgegevens Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB)

Contactgegevens

Internet
Persoonsarchief Defensie

Postadres

  • Ministerie van Defensie DMO/hoofd SIB
  • Postbus90822
  • 2509 LV Den Haag

Taakomschrijving SIB

De afdeling Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB) beheert de archieven van het ministerie van Defensie:

  • het algemeen archief over Defensie en de Defensieonderdelen;
  • het persoonsarchief (persoonsgegevens over ex-militairen en burgers die bij Defensie hebben gewerkt);
  • het medisch archief.

U kunt onder bepaalde voorwaarden deze archieven inzien.