Stichting Adoptievoorzieningen

De Stichting Adoptievoorzieningen geeft voorlichting en nazorg bij adoptie.

Contactgegevens Stichting Adoptievoorzieningen

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 233 03 40
Internet
Stichting Adoptievoorzieningen
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur.

Bezoekadres

  • De Bouw 93
  • 3991 SZ Houten

Taakomschrijving SAV

Stichting Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie voor voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie. De stichting verzorgt de bijeenkomsten voor de voorbereiding van de adoptieprocedure. Via de telefonische informatielijn en de website geeft de stichting algemene informatie over adoptie en de adoptieprocedure:

  • aan adoptieouders over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind;
  • aan geadopteerde kinderen over zaken die met de adoptie te maken hebben.

Hulpverleners, leerkrachten, artsen en andere beroepskrachten kunnen bij Stichting Adoptievoorzieningen voor adviezen over hulpverlening aan adoptiegezinnen en geadopteerden. Ook geeft de stichting trainingen aan beroepskrachten.

Kaart

Stichting Adoptievoorzieningen (SAV)