Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) kan helpen bij problemen tussen consumenten en zorgverzekeraars.

Contactgegevens SKGZ

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 900 69 00
Internet

Contact met SKGZ
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Bezoekadres

  • Het Rond 6 D
  • 3701 HS Zeist

Postadres

  • Postbus 291
  • 3700 AG Zeist

Taakomschrijving SKGZ

De SKGZ is er voor consumenten en zorgverzekeraars. De SKGZ kan helpen als consument en zorgverzekeraar een verschil van mening hebben en er samen niet uitkomen. Dit de SKGZ door voorlichting, bemiddeling en geschilbeslechting. Vaak probeert de Ombudsman van de SKGZ een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan kan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen.

Een geschil kan gaan over:

  • de vergoeding van een behandeling;
  • het betalen van de zorgpremie;
  • het gebruik van hulpmiddelen.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)