Somalië - 2011-05-18 Algemeen ambtsbericht

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Somalië beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Somalië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Somalische asielzoekers.

Dit algemeen ambtsbericht is een actualisering van eerdere algemene ambtsberichten over de situatie in Somalië (laatstelijk september 2010). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode 1 september 2010 tot en met 30 april 2011.