Somalië - 2012-11-30

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Somalië beschreven, voor zover van belang voor de beoordeling van asielverzoeken van personen afkomstig uit Somalië en voor beslissingen over de terugkeer van afgewezen Somalische asielzoekers.