China - 2012-12-11

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in China beschreven voor zover van belang voor de beoordeling van asielverzoeken van personen afkomstig uit dat land en voor beslissingen over de terugkeer van afgewezen Chinese asielzoekers.