Beantwoording Kamervragen bij Begrotingsstaten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 2018

Lijst van vragen en antwoorden bij de wijzigingen van de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018. Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begrotingsstaat heeft op de Rijksbegroting.