Actieplan “Naar een veiliger sportklimaat”

Actieplan van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, gericht op het creëren van een veiliger sportklimaat waarbij iedereen met plezier kan sporten zonder last te hebben van intimidatie of geweld. Later in het voorjaar zal hierop een beleidsbrief Sport volgen.