Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft zijn nieuwe visie op het cultuurbeleid.