Nationaal actieplan gereglementeerde beroepen

Dit nationaal actieplan beschrijft de plannen van het kabinet om de eisen aan gereglementeerde beroepen te moderniseren. Voorbeelden van gereglementeerde beroepen zijn architect, (dieren)arts, advocaat, financieel adviseur en buschauffeur.

Publicatie nationaal actieplan gereglementeerde beroepen

In het nationaal actieplan gereglementeerde beroepen worden de criteria gepresenteerd waarmee bepaald kan worden in welke gevallen nieuwe beroepsreglementering proportioneel is. Daarnaast wordt aangegeven bij welke beroepen het kabinet ruimte ziet om bestaande beroepsreglementering op termijn te moderniseren. Ook wordt aangegeven wat de inzet van het kabinet is richting andere EU-lidstaten, en waar mogelijkheden zijn voor modernisering en vervolmaking van de Europese interne markt.

Binnen de EU is bepaald dat lidstaten actief de eisen aan gereglementeerde beroepen screenen, evalueren en moderniseren. Modernisering van beroepseisen kan de toetredingsdrempels verlagen, de werking van de arbeidsmarkt verbeteren en de mobiliteit tussen lidstaten bevorderen.