Strategische Agenda Hoger Onderwijs hoofdstuk 1: De sprong naar de toekomst

Hoofdstuk 1 van De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 beschrijft recente ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Ook gaat dit hoofdstuk in op stappen om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren.