Strategische Agenda Hoger Onderwijs hoofdstuk 2: Onderwijs van wereldformaat

Hoofdstuk 2 van De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 gaat over de leeromgeving in het hoger onderwijs. En over hoe de leeromgeving bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.